Yishu - Journal of Contemporary Chinese Art
Pop Image
A Conversation with Hu Xiangqian
Buy Article
For other payment options, please email us at office@yishujournal.com or call +1.604.649.8187.
 
 
 

Article

A Conversation with Hu Xiangqian

Volume 9, Number 4, July/August 2010
by Biljana Ciric, Li Mu, Tang Dixin


Article Description

A conversation with artist Hu Xiangqian.


Related Keywords

Hu Xiangqian, Biljana Ciric, Li Mu, Tang Dixin, Guangzhou, Blue Flags Everywhere, Two Men, The Sun, Xiang Qian Museum