Yishu - Journal of Contemporary Chinese Art
Pop Image
About the Chinese Presentation at the 2005 Yokohama Triennale
Buy Article
For other payment options, please email us at office@yishujournal.com or call +1.604.649.8187.
 
 
 

Article

About the Chinese Presentation at the 2005 Yokohama Triennale

Volume 4, Number 4, December 2005
by Lu Jie


Article Description

Lu Jie writes about the Chinese presentation at the 2005 Yokohama Triennale.


Related Keywords

Yokohama Triennale, 2005, Lu Jie, Long March, Chinatown project, cultural identity, Qiu Zhijie, Guo Fengyi, Zhao Gang, Hu Xiangcheng, Xu Zhen, Chen Xiaoyun, Yao Jiuchung, Jiang Jie