Yishu - Journal of Contemporary Chinese Art
Pop Image
Anti-C.S.X.: A Discussion of Chen Shaoxiong’s Solo Exhibition
Buy Article
For other payment options, please email us at office@yishujournal.com or call +1.604.649.8187.
 
 
 

Article

Anti-C.S.X.: A Discussion of Chen Shaoxiong’s Solo Exhibition

Volume 3, Number 1, March 2004
by n/a


Article Description

A discussion of Chen Shaoxiong's solo exhibition Anti-C.S.X.


Related Keywords

Chen Shaoxiong, Guangdong, Anti-C.S.X, Vitamin Creative Space, Hu Fang, Yang Jiechang, Martina Köppel-Yang, Zheng Guogu, Guo Kangying, Qin Jin, Ou Ning, Liu Heng, Song Dong, Hou Hanru