Yishu - Journal of Contemporary Chinese Art
Pop Image
Long March: A Walking Visual Display On-Site Criticism Meeting
Buy Article
For other payment options, please email us at office@yishujournal.com or call +1.604.649.8187.
 
 
 

Article

Long March: A Walking Visual Display On-Site Criticism Meeting

Volume 2, Number 3, September 2003
by Hang Jian, Han Yuhai, Huang Ping, Kuang Xinnian, Li Xuejun, Lu Jie, Meng Hui, Qi Jianping, Philip Tinari, Wang Hui, Wang Jianwei, Wang Mingxian, Zhang Guangtian, Zhu Jinshi


Article Description

A transcription of Long March: A Walking Visual Display On-Site Criticism Meeting, which took place on April 10th, 2003 at Sanlian Bookstore Cafe in Beijing, China. Participants included Hang Jian, Han Yuhai, Huang Ping, Kuang Xinnian, Li Xuejun, Lu Jie, Meng Hui, Qi Jianping, Philip Tinari, Wang Hui, Wang Jianwei, Wang Mingxian, Zhang Guangtian and Zhu Jinshi.


Related Keywords

Long March: A Walking Visual Display On-Site Criticism Meeting, Sanlian Bookstore Cafe, Hang Jian, Han Yuhai, Huang Ping, Kuang Xinnian, Li Xuejun, Lu Jie, Meng Hui, Qi Jianping, Philip Tinari, Wang Hui, Wang Jianwei, Wang Mingxian, Zhang Guangtian and Zhu Jinshi.