Yishu - Journal of Contemporary Chinese Art
Pop Image
2002 Zunyi International Symposium
Buy Article
For other payment options, please email us at office@yishujournal.com or call +1.604.649.8187.
 
 
 

Article

2002 Zunyi International Symposium

Volume 1, Number 3, November 2002
by


Article Description

A transcription of the 2002 Zunyi International Symposium: Curating in the Chinese Context. Speakers include: Gu Zhenqing, Zheng Shengtian, Johnson Chang, Zhang Qing, Lu Jie, Qiu Zhijie, Feng Boyi, Wu Meichun, Guan Yuda, Charles Merewether, Jo-Anne Birnie-Danzker, Edward Lucie-Smith, Ken Lum, Wu Hong, Wang Gongxin, Yao Juichung, Jiang Yuanlun, Wong Shun-kit, Fram Kitagawa, Li Taihuan, Jiang Yue, Chen Mo, Ye Yongqing, and Chen Tong.


Related Keywords

2002 Zunyi International Symposium, curating, Chinese context, Gu Zhenqing, Zheng Shengtian, Johnson Chang, Zhang Qing, Lu Jie, Qiu Zhijie, Feng Boyi, Wu Meichun, Guan Yuda, Charles Merewether, Jo-Anne Birnie-Danzker, Edward Lucie-Smith, Ken Lum, Wu Hong, Wang Gongxin, Yao Juichung, Jiang Yuanlun, Wong Shun-kit, Fram Kitagawa, Li Taihuan, Jiang Yue, Chen Mo, Ye Yongqing, Chen Tong